"Kors og univers" (2019) av Erik Dahl

Er kristentro og moderne vitenskap på kollisjonskurs? Erik Dahl, en fysiker, oppfatter det ikke slik. Han og mange fysikere tror på Gud. Vitenskapen gjør fantastiske fremskritt, men jo lenger man trenger inn i universet, jo mer ser man hvor mye man ikke vet. I «Kors og univers» forsøkes det ikke å bevise at Gud er til, men troen på Jesus i dagliglivet gir en forståelse av helheten i universet og menneskets begrensinger. Dette er ettertraktet i vår tid. Folk lengter etter lyspunkter i en tilværelse som preges av individualisme, intoleranse og maktkamp. Bibelens budskap, at Jesu død og oppstandelse har skapt et skille i historien, er en trossak som ikke kan bevises vitenskapelig. Men for den som tror det, åpner det en vei til lys og liv.

Pris kr 198

Bestilles hos DRØMSMIA, erik@dromsmia.no

 

 

I forrige århundre plukket vitenskapen verden fra hverandre: systemer, elementer, molekyler, atomer, elementærpartikler…
Nå er man opptatt av å sette alt sammen til en helhet. Nettverk er blitt et moteord.
Med Facebook, LinkedIn og andre medier kan vi bli «hyperconnected» med folk fra hele kloden.
Det blir viktigere og viktigere hvilke kontakter vi har og hvordan nettverket vårt ser ut.

Essaysamlingen «På nett» er derfor høyaktuell.

Nettverk på alle kanter. Vennenettverk. Bekjentskaper og fremmede er «venner» på Facebook. Hele verden er knyttet sammen i nett. Ved hjelp av noen tastetrykk kan man oppnå kontakt med personer på den andre siden av kloden. Dette er basert på teknologi. Telekommunikasjon er bare én type nettverk. Flyruter, veier, jernbaner, seilingsleder, kraftlinjer og mange andre nett binder verden stadig tettere sammen. Men naturen er også bygd opp av nettverk: hjernen vår har for eksempel så lange fibre at hvis de ble lagt etter hverandre, ville de gå flere ganger rundt jorda! Man blir mer og mer klar over at alle prosesser i naturen er knyttet sammen. At nettverkene fungerer, er med på å bestemme hvordan vi har det som mennesker.

Utgitt av DRØMSMIA i 2012. ISBN 978-82-93014-08-9.

Boka kan bestilles fra erik@dromsmia.no, og den koster nå kr 120+porto.
Den kan også anskaffes gjennom www.bokkilden.no.

Noen uttalelser om "På nett":

 

 


Boka «When I was a child …» er en samling av tjue korte barndomshistorier.
De ble skrevet under skriveverksted ved Eritrea Institute of Technology and
Teacher Education utenfor Asmara i 2008 og 2010, under ledelse av Vennskap Trondheim-Keren. Deltakere fra Norge var Jon Smidt, Guri Amundsen, Marte Taylor Bye og Petter Kjørstad. Tekstene ble skrevet på engelsk, men er siden blitt oversatt tigrinja av Yosief Ghebreyohannes, Asmara. I boka gjengis historiene på begge språk. De er illustrert av Habteweld Misgna, Keren.

Utgitt av DRØMSMIA i 2011. ISBN 978-82-93014-05-8.

Boka kan bestilles fra erik@dromsmia.no, og den koster kr 100+porto.