Religionsdialog

Verden har i dag mange religioner, og vi har etter hvert fått mange ulike religiøse samfunn i Norge. Det er viktig at det opprettes kontakt mellom dem, og at alle har respekt for hverandre. Mange forskjellige oppfatninger eksisterer om Gud, men det blir mer og mer klart at menneskeheten er en enhet. Vi er alle knyttet sammen. Da må vi ikke la våre oppfatninger og læresetninger gjøre det umulig å samarbeide.

Dialog handler ikke først og fremst om å overbevise de andre om at vår oppfatning er den riktige. Alle personer og religiøse samfunn må være villig til å stille kritiske spørsmål til sin egen tro. Kristne må spørre seg om oppfatningen de har av frelse, er den eneste mulige. Muslimer må akseptere at det forskes på de opprinnelige tekstene av deres hellige skrift. Buddhister bør kunne møte kristne i spørsmål om grunnleggende menneskekjærlighet. Det er utallige slike spørsmål som må drøftes – blant lærde, men først og fremst blant folk flest.

Eksterne linker: