Eventyr og sagn

Eventyr og gamle sagn er en viktig og spennende del av enhver kultur. I Norge er vi så heldige å ha mange eventyrsamlinger. Asbjørnsen og Moe gjorde en stor innsats for å samle slike eventyr. Andre fulgte etter dem. Fremdeles finnes det eldre mennesker, særlig på Helgelandskysten, som kan fortelle eventyr og sagn som tidligere ikke har vært skrevet ned.

Det er også spennende å lese eventyr fra fremmede land. Vi opplever at noen gamle fortellinger har likhetstrekk med kjente norske eventyr, mens andre er mer fremmedartede. De kan lære oss noe vesentlig om den kulturen de kommer fra.

Det er ofte vanskelig å skille mellom rene fantasifortellinger, sagn med en viss sannhetsgehalt, og religiøse skrifter.  Dette bidrar til å gjøre dette til et spennende felt.

Her vil vi gjengi noen sagn fra gamle kulturer (siden er ikke ferdig):

Eksterne linker: