Kulturforståelse

Det har vært sagt at først når man treffer folk fra andre kulturer, lærer man sin egen å kjenne.
Det er berikende å sette seg inn i hvordan andre folk tenker, hvilke vaner de har og hva som er viktig for dem. Vi blir vel aldri utlært i dette - akkurat som vi aldri blir utlært når det gjelder å kjenne oss selv.

Man lærer selvsagt mye ved å reise, særlig på egen hånd i ung alder. Gjennom vennskapsarbeid og i kontakt med innvandrere i Norge har man fått en ny måte å lære fremmedartede kulturer å kjenne.

Kulturforståelse er et eget fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Relevante linker: