Tverrkulturell kommunikasjon

Kommunikasjon med likesinnede er en komplisert prosess. På tvers av kulturer er det enda mer innviklet. Øyvind Dahl snakker om fem ”broer” som kan knytte oss sammen: språk (som begge kan forstå), ikke-verbal kommunikasjon, verdensbilder og religion, en sosial dimensjon og forståelsen av individuelle særtrekk.

Telekommunikasjon gjør i dag verden mindre for hver dag som går. De fleste mennesker på jorda har nå tilgang til mobiltelefon, og Internett er i ferd med å spre seg til de fjerneste avkroker i Afrika og Asia.

Noen eksterne linker: