Pilegrimsvandring

Pilegrimsvandring er viktig i de fleste religioner. I middelalderen var det vanlig for kristne å reise lange strekninger til hellige steder som Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela og Nidaros. I Norden forsvant denne skikken etter reformasjonen. Men i de siste tiårene har det igjen blitt populært å dra ut på pilegrimsvandring. Nå er det ikke de hellige stedene som er det viktigste for mange pilegrimer, men opplevelsene under selve vandringen. DRØMSMIA har formulert mottoet ”Langsom medvandring” som et valgspråk man kan ha med seg underveis.

Det finnes i dag mange pilegrimsforeninger i ulike land. Du kan lese mer om dem på linken pilegrim.info.