Vennskapsarbeid

Under mottoet ”Kjennskap gir vennskap” har kommuner og frivillige organisasjoner knyttet forbindelser med tilsvarende enheter i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Slik kommunikasjon har som siktemål å påvirke holdninger, utvikle samarbeid og bedre livskvaliteten i Sør og i Nord. Det har vist seg at dette arbeidet blir særlig fruktbart når både grasrota og de kommunale myndighetene deltar aktivt i arbeidet.

Eksterne linker til noen organisasjoner som har vært særlig aktive i vennskapsarbeidet:

Noen bilder fra samarbeidet mellom Trondheim og Keren (Eritrea):