Hjerte

Hjertet pumper blod rundt i kroppen. Men fra urgammel tid har hjertet også vært forbundet med varme følelser og medmenneskelighet.

Blant dem som er opptatt av sammenhengen mellom hjertet og vår mentale helse, er den amerikanske kardiologen Mimi Guarneri. Hun mener vi må lytte til hjertet vårt, for det setter permissene for det som skjer i hjernen. Man har funnet ut at hjertet har sine egne ”hjerneceller” (man anslår at det har ca 40.000 slike nevroner) som kommuniserer med hjernen i hodet vårt. På en måte kan man si at ”hjertet snakker”.

Slike oppdagelser har gitt opphav til et nytt og spennende fagområde, nevrokardiologi. Erkjennelsen av at hjertet fungerer på denne måten, har betydning for hvordan vi skal lytte til og ta vare på vårt eget hjerte. Det er en sammenheng mellom hjertefunksjon og livskvalitet.

Ved å lytte til hjerterytmen, kan vi få en klar opplevelse av vårt eget "jeg".


Eksterne linker: