Mot

betyr å ta standpunkt - og stå for sine meninger. Ordet 'courage' på engelsk og fransk har tilknytning til 'cordial' og 'coeur', ord som har med hjertet å gjøre. Å ha mot betyr å ha hjertet på rette plassen.

Mot handler ikke bare om evne og vilje til å gå inn i farlige situasjoner. Det er like mye et uttrykk for at man stiller seg åpen og sårbar - at man våger å "lette litt topplokket", som det heter. Det er derfor en nær forbindelse mellom mot og mottakelighet. Det krever mot å virkelig lytte til andre mennesker og prøve å forstå dem.

Hva andre har sagt om mot:

Når det gjelder mot, er det tillatt å tenke smått. Når livet er på sitt mørkeste, lyser det sterkt fra de minste uttrykk for mot.

At du er nervøs, betyr ikke at du mangler mot. Du kan vise mot selv når du ikke føler deg modig. Motet fjerner ikke frykten, men utfordrer og overvinner den. (Linus Mundy i "Vis mot i hverdagen", Libretto forlag)