Omtanke

Ordet omtanke innebærer både at vi tenker på andre og realiserer tankene slik at det kommer dem til nytte.

Vi er ikke alene, men deler jorden med over 7 milliarder andre. I 1990-årene snakket man mye om at den rike verden måtte hjelpe de fattige. Erfaring har vist at man har best sjanser for å lykkes om man arbeider sammen - Nord og Sør. Men samspill er like viktig på mikroplanet - i vår egen hverdag, her og nå.

Vi bør ha omtanke for andre mennesker, men det er også nødvendig å ta fugleperspektivet og sette alle aktivitetene inn i det store bildet. Ettertanke og refleksjon over tingenes tilstand kan gi ny innsikt og lyst til arbeide videre. Noen ganger er taushet mer virkningsfullt og på sin plass enn mange ord.