Humorpyramiden

Håp - undring - mot - omtanke - respekt. Til sammen utgjør de ordet HUMOR.
Det er ikke tilfeldig valgt, for nettopp humoren kan være med på å avvæpne maktbruk.

Men humor kan være så mangt. Hvordan er man morsom? Og er all humor av det gode?
Vi har vel alle en følelse av at noen gjør seg interessant på andres bekostning. Men det finnes en god, varm form for humor - den typen som får oss til å le hjertelig og som forlenger livet.

Her er det gjort et forsøk på å klassifisere godartet humor. Det ble til en pyramide. Du kan gjerne begynne nedenfra, det er mest jordnært og direkte. På nivå 2 dreier det seg om bruk av humor i pressede situasjoner. Nivå 3 understreker det menneskelige aspektet i god humor.
Og på toppen kan vi la gleden bryte ut for fullt.

Klikk på linkene for å få noen smakebiter.

Glede

Hjertevarme Helse

Rettferdighet Argumentasjon Galgenhumor Ironi

Det uventede Gjentakelse Misforståelse Overdrivelse

Noen forsiktige eksempler på humoristiske innfall:

Det uventede

Det var en sorgens dag. De hadde mistet lederen sin. Nå gikk de på landeveien sammen med en fremmed. Etter å ha hørt på dem en stund, begynte den fremmede å snakke. Han røpte ikke identiteten sin, men fortalte hvordan lederen deres var oppfyllelsen av profetiene i den hellige skrift. Det var tre i følget. De var så opptatt av samtalen at de glemte tid og sted. Før de visste ordet av det, var de fremme. Der sa den fremmede hvem han var, ved at han brøt brødet. Plutselig kjente alle ham igjen. Deretter forsvant han for dem.

Du gjenkjenner kanskje Jesus i historien - på vei til Emmaus sammen med to av disiplene. Ifølge Earl Palmer var Jesus en stor humorist, og han brukte godartet humor i mange varianter i sitt virke. Fortellinger som spiller på det uventede har gjerne en katastrofeberetning. Så kommer det som på gresk heter eukatastrofen, eller "den gode katastrofen". Det vonde blir vendt til noe godt.

Gå til pyramiden

Gjentakelse

Når du en gang kommer neste sommer
skal jeg atter være her,
og vi skal synge gamle sanger om igjen.
Når du en gang kommer neste sommer
skal vi atter drikke vin,
og vi skal snakke sammen om de samme gamle ting.

Dette refrenget av Delillos kjenner vi igjen. Mennesket er et vanedyr. Vi liker gjentakelser. Gode minner kalles frem. Diktere bruker ofte gjentakelser når de skal få frem spesielle poeng. For eksempel finner du dette mange ganger i Bibelen, spesielt i Salmene og Ordspråkene. Der kommer et utsagn gjerne i to varianter like etter hverandre. Jesus brukte denne teknikken like før han forlot denne verden, da han skulle gi Peter oppdraget. Ha sa tre ganger:
’Elsker du meg?’

Gå til pyramiden

Misforståelse

Det var en gang en ferjemann som var så tunghørt at han verken kunne høre eller forstå det folk sa til ham … Lensmannen skulle komme og pante for det mannen hadde lånt og somlet bort. Mannen gikk der og stullet og stelte, og han lurte på hva lensmannen ville spørre etter og hva han skulle si når han kom.
"Jeg kan begynne å lage noe," sa han til seg selv, "så spør han meg om det. Jeg får gi meg til å telgje på et økseskaft. Så spør han meg hva det skal bli, og så sier jeg: "Økseskaft."
Dette syntes han var godt og vel overlagt.
Om en stund, da lensmannen kom, var han sikker nok.
"God dag, mann!" sa lensmannen.
"Økseskaft," sa ferjemannen.
"Jaså - -" sa lensmannen …

Dette er en forkortet versjon av et velkjent norsk folkeeventyr. Det får oss til å trekke på smilebåndet. Misforståelsene er så åpenbare. Gode lærere kan utnytte slike misforståelser i pedagogisk hensikt. Jesus snakket om at hele vår virkelighetsoppfatning – av hva som er det gode liv – er en misforståelse. Han snudde på det da han sa: "Du er på rett vei når du er fattig i ånden." Og: "Du er heldig når du synes du ikke er noe, for universet er ditt."

Gå til pyramiden

Overdrivelse

Baron von Münchhausen kom ridende i kraftig snøvær og ville hvile. Han bandt hesten til et kirkespir som stakk opp av snøen, og så la han seg til å sove. Da han våknet, var snøen smeltet, og hesten hang oppe i kirketårnet.

Overdrivelse kan skape morsomme historier, men den kan også brukes som et pedagogisk virkemiddel. Man kan avsløre spesielle sider ved andre mennesker ved å overdrive.
Jesus advarte folk mot å samle seg rikdom for egen vinnings skyld. Han tok nokså hardt i da han sa at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i Guds rike!

Gå til pyramiden

Rettferdighet

Folkemengden samlet seg rundt ham på tempelplassen. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor. De førte henne frem og sa: ”Denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?” Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: ”Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.” Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?” Hun svarte: ”Nei, ingen.” Da sa Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av.”

Rettferdighetshumor støtter ikke de sterke, og den latterliggjør ikke de som er svake og annerledes. Den tar tvert imot parti for de svake. I denne velkjente historien viser Jesus at han behersker kunsten å målbinde tilhørerne. Et viktig poeng i en slik sammenheng er 'timingen'. Han venter med å snakke - skriver bare noe i sanden - til det rette tidspunktet er inne.

Gå til pyramiden

Argumentasjon

”Månelandingen” skulle skje i 2014. Da skulle Stoltenberg stå på oljeraffineriet på Mongstad og erklære: ”Et lite skritt for én mann, men et stort skritt for menneskeheten.” CO2-rensing skulle gjøre gassproduksjon ufarlig for klimaet. Men han hadde glemt én ting: for å komme til månen, måtte han først konstruere en rakett. Han trodde han kunne hoppe til månen. Men så kom han bare én meter opp i lufta …

Den som har litt humoristisk sans, har alltid en fordel under diskusjoner. Det gjelder både i politikken og på det lokale planet. Humor avvæpner pompøse uttalelser og avslører deres tåpelige sider. Den kan ofte lære oss noe viktig.

Gå til pyramiden

Galgenhumor

En journalist hadde studert forholdet mellom kjønnene i Kuwait noen år før Gulf-krigen, og hun la merke til at kvinnene pleide å gå ti skritt bak mennene sine. Hun kom nylig tilbake til Kuwait, og observerte at det nå var mennene som gikk flere meter bak konene sine. Hun gikk bort til en av kvinnene for å spørre hva som var forklaringen:
”Dette er fantastisk,” sa journalisten, ”men hva var det som gjorde at kvinnene oppnådde at kjønnsrollene ble snudd på hodet?”
”Enkelt,” svarte den kuwaitiske kvinnen: ”landminer.”

Denne lille vitsen, som ble funnet på Internett, er et eksempel på galgenhumor. Det er påtatt lystelighet i en fortvilet situasjon. Under annen verdenskrig var slik galgenhumor utbredt i Norge. Nylig har islendingene tatt den i bruk – forhold til økonomisk sammenbrudd og truende vulkaner.

Gå til pyramiden

Ironi

En studiekamerat av meg var ekstremt sparsommelig. Han unte seg ikke noen fornøyelser under studietiden, og nesten hele studielånet ble satt inn på sparekonto. Da han var ferdig og fikk diplomen, gikk han til en bruktbilforhandler og kjøpte seg en flott bil. Dagen etter kolliderte han, og bilen, som ikke var forsikret, ble til totalvrak …

Dette er et eksempel på ’skjebnens ironi’: et uventet tilfelle som synes å ha hendt for å holde en for narr. Ironi er spott eller hån over noe under skinn av å like det, ta det alvorlig eller rose det. En enkel for for ironi er talemåten: "Ja, i dag er det jamen nydelig vær," når man mener det motsatte. I den senere tid er det blitt populært å kritisere når man egentlig mener å rose, eller tilsynelatende å rose når man har det stikk motsatte syn.

Gå til pyramiden

Hjertevarme

Det var en gang en rik mann som skulle holde et stort selskap, og han inviterte mange prominente gjester. Da tiden nærmet seg, ble tjeneren hans sendt ut for å si til gjestene at nå kunne de komme. Men gjestene begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. ”Jeg har kjøpt en tomt og må dra og se på den,” var det én som sa. ”Jeg har kjøpt ti hester og skal ut og trimme dem,” sa en annen. Og én sa at han hadde giftet seg og var opptatt.

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til sjefen sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ”Gå straks ut på gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme!” Etter en stund kom tjeneren tilbake og sa at han hadde gjort som han ble bedt om, men ennå var det plass i selskapslokalet. Tjeneren fikk nå ordre om å gå på veier og stier rundt byen og nøde folk til å komme, så huset kunne bli fylt opp under selskapet. ”Ingen av de som først var invitert, skal få komme!” sa han.

Det må ha blitt et komisk selskap. Men jeg tror det var stor steming. Alle som har vært i selskap i sydligere land, vet at når det er fest, er det FEST. Denne historien er likevel ganske merkelig. Hvorfor ville ikke gjestene komme? Det får vi kanskje aldri vite. Men da Jesus fortalte historien, ville han få frem et poeng. Han ville meddele at det står en åpen invitasjon til selve livet for den som tar imot den. Jeg tror de som hørte på historien første gang, både trakk på smilebåndet og ble grepet av et visst alvor. Samtidig er det en hjertevarme over fortellingen som får oss til å føle oss inkludert.

God humor har hjertevarmen i seg. Vi husker Leif Juster, som alltid hadde en varmt glimt i øyet. Humoren hans var ikke ondartet – den gikk ikke ut over enkeltpersoner.

Gå til pyramiden

Helse

Da han var gjest i huset til Levi, var det mange tollere og syndere som kom og spiste sammen med dem. Da de skriftlærde og fariseerene så det, sa de: "Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?" Men Jesus hørte det og sa: "Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere."

Jeg tror mange av tilhørerne må ha brutt ut i latter da de hørte dette. Humor er helsebringende. Faktisk har vitenskapen vist at det er et visst hold i ordspråket: ’en god latter forlenger livet’. Folk som har godt humør, sprer trivsel og helse rundt seg. Jeg tror Jesus var en slik person. Det står om han at han var 'en storeter og vindrikker'. Og han tok ikke formaliteter altfor alvorlig. Tvert imot - mange av historiene han etterlot seg, handler om at folk ble fridd fra tvangstanker og helbredet for ulike sykdommer og plager. Men helsebringende humor er ikke harmløs - den kan oppfattes som nokså skarp av dem som blir rammet av den.

Gå til pyramiden

Glede

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem -
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem!

Hvor hadde de tankene sine, de første internettingeniørene som ga Norge domenenavnet "no"? Det betyr jo Nei! Vi skulle jo hatt Yes som nasjonalt domenenavn. Da ville jeg hatt domenet 'drømsmia.yes'. For vi elsker jo landet vårt fremdeles. Gleden bryter frem når vi en vårdag ser den vakre naturen som er i ferd med å grønnes. Eller når vi en vinterdag glir sakte over hvite vidder. Eller når 17de-maistemningen bryter ut i full blomst.

Leif Juster ble med rette kalt ”gledessprederen”. Gleden står øverst på humorpyramiden.

(En del tanker på denne siden er inspirert av Earl Palmers bok "The humor of Jesus: Sources of laughter in the Bible". Regent College Publishing, 2001.)

Gå til pyramiden