Respekt

Respekt for medmennesker og seg selv - og for Gud og skaperverket - er en nøkkel til et balansert liv. Kanskje er det også en forutsetning for videre liv på jorda. Man bør respektere alle andre mennesker - uavhengig av farge, tro, alder, kjønn eller legning. Det er også viktig å beholde respekten for seg selv.

Respekt for medmennesker er et hovedelement i kinesisk morallære. I afrikansk tradisjon legges det stor vekt på relasjoner og livskraft.

Respekt innebærer også tillit til andre - en av hovedpillarene i vårt moderne samfunn.
Når tilliten forsvinner, og man ikke lenger respekterer lover og avtaler, bryter samfunnet sammen. Dette er en stor utfordring i den globale økonomien.