Undring

betyr å leve seg inn i den naturen vi alle hører til i - enten det er på fjellet eller blant andre mennesker i en travel hverdag. Det kan også være å forstå noe av seg selv.

Undringen kan ta mange former. Du kan stå å betrakte soloppgangen en stille sommermorgen. Kanskje sitter du en gnistrende vinterkveld rundt leirbålet inne i skogen. Eller du treffer et menneske som du får spesiell kontakt med og som du på en måte forstår. "What a wonderful world..."

Undringen kan være en årvåkenhet som følge av en uventet hendelse, den kan være en indre frihetsfølelse, en spesiell kontakt med natur og mennesker - og den kan ha i seg et ønske om å handle for å opprettholde harmonien eller hjelpe noen som trenger det. Jeg oppfatter en slik undrende livsholdning for å være en sunn normaltilstand - noe man kan prøve å leve ut i vår oppkavede verden.  I en bok "Undring" som DRØMSMIA har gitt ut, kan du lese mer om disse tankene.