DRØMSMIA er et lite pionérforlag. Vi bringer informasjon og impulser som gir livsmot og innbyr til ærefrykt og medvandring. Gjennom villmarksliv skapes fred i sinnet. Dypdykking i fremmede kulturer kan gjøre en bedre i stand til brobygging internasjonalt. Ved innovative metoder, både gjennom bruk av ny teknologi og ved å gjøre ting på nye måter, kan man være med på å redusere fattigdommen i verden og bidra litt til oppfyllelsen av FNs tusenårsmål.
Bak det hele ligger en global solidatitetstanke - oppsummert i mottoet "Kompasskurs mot en empatisk verden".

DRØMSMIA har foreløpig utgitt 12 bøker. Du finner omtale av dem på denne portalen. De foreligger per i dag i papirutgaver som kan bestilles over Internett, enten direkte fra forlaget eller (for de fleste av bøkene) gjennom bokkilden.no. Det arbeides med å gjøre dem tilgjengelige som e-bøker.

DRØMSMIA er basert i Norge, men har et internasjonalt siktemål. Det engelske navnet er DREAMSMITHY, og en engelskspråklig utgave er under arbeid. Portalen vil kunne nås på adressen www.dreamsmithy.com.

DRØMSMIA er et beskyttet varemerke. Firmaet er registrert i Brønnøysund-registeret med nummer 982825040. Innehaver er Erik Dahl.