På nett: Essays om vennskap krydret med hjerneforskning

En bok med denne tittelen vil bli utgitt av DRØMSMIA i november 2012. Fra omtalen av boka:

Livsmot: er det noe som skjer inne i oss, eller avhenger det av kontakten vår med andre? Dette danner utgangspunktet for boka. Den handler om nevrovitenskap og litt psykologi, men først og fremst om nettverksbygging.

Nettverk er blitt et moteord og nærmest en farsott. Alle skal tenke nettverk. Mobil og internett har gjort det mulig å ha kontakt med hvem som helst – nesten når som helst. Det anses som viktig å ha de rette kontaktene, for den som vil frem... Men er det veien til livsmot?
For å lete etter et svar, må vi se litt nærmere på nettverkene. De finnes i mange varianter: vi dyrker sosiale nett, vi benytter teknologiske, er en del av biologiske og utvikler stadig nye informasjonsnett. Alle disse nettene må ses i sammenheng.

Stofftilfanget for boka er formidabelt og oppgaven stor. Men ved å benytte en personlig essaystil prøver forfatteren å integrere ulike synsvinkler på en enkel og forståelig måte. Man aner en avklaring på ett av menneskehetens store spørsmål.