Prosjektet ”Hårfagre”

Harald Hårfagre (ca 848-933) ble oppfostret på Dovrefjell. Derfor fikk han tilnavnet ”Dovrefostre”. I følge Snorre Sturlasson var fosterfaren til Harald, jotnen Dovre, et overnaturlig vesen. Men i Flatøybok fremstilles Dovre som et menneske, trolig en same.

På stedet ”Vesle Hjerkinn” er det avdekket ruiner av et en 200 m2 stor bygning fra 900-tallet. Arkeologen Birthe Weber mener dette har vært en kongshall, av samme type som tilsvarende bygninger i England fra denne tiden. Vi vet at Harald var i England, og han lot sin sønn Håkon oppfostre hos kong Adelstein. Birthe Weber mener det er overveiende sannsynlig at gildehallen på Dovre ble reist av Harald Hårfagre.

Prosjektet ”Hårfagre” har som mål å avdekke flere fakta om Haralds liv på Dovre. DRØMSMIA har planer om å utgi en bok om det. Man ser for seg at det reises en kopi av ”Hårfagrehallen” til 1150-års-jubileet for Haralds samling av Norge til ett rike, det vil si i 2022. En naturlig plassering av denne nye hallen kunne være i lia bak Eysteinkyrkja.

Meld din interesse