Odyssevs’ ferd i norske farvann

Sagnhelten ”Odyssevs” foretok en ti års strabasiøs reise i fjerne farvann. Etter beskrivelsen i Odysseen, som er tillagt grekeren Homer (ca 850-800 f Kr), er det mye som tilsier at dette ikke skjedde i Middelhavet, men i nordlige farvann. Blant annet står det at den ene dagen gikk over i den neste, noe som tyder på midnattssol. Dessuten drev det noe hvitt rundt i sjøen. Dette er bare noen få av mange indikasjoner på at Odyssevs reiste langs norskekysten, forbi Helgeland til Lofoten og kanskje til Isjorden øst for Kvænangen. Odyssevs' sjuårs opphoold hos nmfen Kalypso kan ha foregått på den lille øya Skrudur på østkysten av Island, og faiakenes land kan være i Figgjodalen på Jæren. Odyssevs' hjemland var trolig på en av de sydfynske øyene.

Italieneren Felice Vinci har bidratt vesentlig til å underbygge denne teorien. DRØMSMIA har tidligere utgitt en bok om den (se under Bøker på denne portalen). Dette prosjektet har som mål å samle mer informasjon. Dessuten skal teorien gjøres kjent for allmennheten, både i form av en ny bok på norsk.

 

Meld din interesse