Vest for Eden

Både i Bibelen og andre religiøse skrifter står det om Edens hage, der menneskene holdt til før ”syndefallet”. I 1. Mosebok 2,10-14 beskrives det fire elver som møtes i Edens hage. Det er Pisjon, Gihon, Hiddekel og Eufrat. Den siste er velkjent. Hiddekel er identifisert som Tigris. Pisjon er høyst sannsynlig den delvis uttørrete elven på grensen mellom Kuwait og Irak, i Wada al-Batin. Den har sine kilder i de gullrike områdene vest i Saudi-Arabia. Gihon er ikke blitt identifisert, men jeg tror den rant fra Yemen gjennom dalen al-Jiban, sør for Bahrain. Det står at den rant gjennom hele landet Kusj, og dette var i gamle tider trolig et rike som strakte seg både øst og vest for Rødehavet.

Ut fra dette mener jeg Edens hage kan ha ligget på bunnen av Persiabukta. Teorien ble presentert for Thor Heyerdahl i 1992. Svaret hans finner du her. Vannet i Persiabukta er grunt, og området var tørt land under istiden, frem til ca 10.000 før Kristus. ”Utdrivelsen fra paradiset” kan ha med oversvømmelsen å gjøre.

Prosjektet ”Vest for Eden” har som mål å avdekke hvordan elven Gihon rant. Dessuten skal det samles informasjon om havbunnen i Persiabukta, med tanke på lokalisering av bosetninger. Det er også en del av prosjektet å studere arkeologien i Bahrain, der andre har hevdet at Edens hage var.

Meld din interesse